Liturgie Ochtenddienst 15 september - br. A.G. van der Beek

Laatste nieuws
  • Pinksteren: Jezus giet de beloofde Geest uit - Met Pinksteren ging die eerste keer en gaat nog altijd gemakkelijk alle aandacht naar de wonderlijke tekenen van wind en vuur en vreemde talen. Mooi als je verlangt naar wat de Geest teweeg brengt. Je gaat er in delen als je weet van Jezus en de belofte van de Vader!
  • Leven in het spoor van Jezus - Als je dubbelop geboren bent, leef je niet meer als iedereen, maar volg je Jezus. Hij zelf is niet meer op aarde, maar zijn voetspoor heeft Hij zichtbaar genoeg achtergelaten. Heb dus het goede voor met iedereen, ook al werken mensen tegen. Misschien gaan ze iets van Jezus zien.
  • Jezus maakt alles vol - Onze wereld is lek. Er werd een gat geslagen in Gods goede schepping. De vrijkomende ruimte vult zich met het gif van kwaad en egoïsme. Jezus dook onze wereld in om het lek te dichten. Nu, weer terug in de hemel, maakt Hij alles vol met zijn aanwezigheid van liefde en vergeving.
Agenda
Diensten