Liturgie ochtenddienst 21 november - ds. B.A.T. Witzier

Laatste nieuws
  • Uw naam worde geheiligd!
    Uw naam worde geheiligd! Wat? Opmerken hoe bijzonder God is en dat uiten naar Hem en de mensen. Door wie? Door iedereen en dus ook door mij. Hoe? Door vol te zijn van Hem (en minder vol van onszelf). Waarom? Omdat Hij groot is. Omdat Hij goed is.
  • Zo Vader, zo Zoon
    Jezus zegt dat Hij niet anders, niet meer en niet minder is dan de Vader. Hij is de bron van het leven. Bij de eindafrekening laat de Vader het aankomen op het oordeel van de Zoon. Dat gaat ver, zeg je? Geloof het, zegt Jezus, en je bent vrij van het oordeel en van de dood!
  • De classis ’s-Gravenhage roept vanuit haar kerkordelijke verantwoordelijkheid alle Christelijke Gereformeerde Kerken op om een bidstond te beleggen in verband met de coronacrisis. Gezamenlijk met de Andreaskerk willen wij hier vorm aan geven door middel van een online dienst van gebed.
Agenda
Diensten