Liturgie middagdienst 10 oktober - ds. B.A.T. Witzier

Laatste nieuws
  •  Wees geen zondaar!

    Het tiende gebod lijkt herhaling. We hoorden toch al over de vrouw, het bezit, de goede naam, het leven van de naaste? Toch is het geen herhaling. Aan het eind van de Tien Geboden legt God de vinger op ons hart en zegt: “Doe niet alleen geen zonden, maar wéés ook geen zondaar!”
  • Tóch niet waardeloos?!
  • Aan uw voeten Heer

    Wat doe jij met Jezus? Wat doe jij voor Jezus?
    Best belangrijke vragen! Wel kunnen ze zomaar de aandacht afleiden van wat Jezus doet naar wat jij doet. De beste plek is daarom aan Jezus’ voeten. Dichtbij Hem. Gericht op Hem. Dan kan Hij doen aan jou wat jijzelf niet doen kunt.
Agenda
Diensten